Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

   Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

602 Form Filler

    Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění žádosti, ke stažení ZDE.
 

Stará verze

    Staré dotační programy najdete ZDE.
 

 
 

Program: STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019

ID programu: FV02711

Popis:
V podprogramu A podpora výstavby nebo intenzifikace vodovodů včetně příslušných objektů pro veřejnou potřebu. V podprogramu B podpora výstavby nebo intenzifikace kanalizací nebo ČOV pro veřejnou potřebu. V podprogramu C podpora výstavby nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů.Alokace:70 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Zvolánek Radek, Ing. Drápela Martin
Termín pro podání žádosti:14.01.2019 - 04.02.2019
 
Typ žadatele: Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba - svazek obcí
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuPodprogram:Zásobování pitnou vodou

Podprogram:Odvádění a čištění odpadních vod

Podprogram:Ochrana před povodněmi nebo suchem

verze 1.01