Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

   Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

602 Form Filler

    Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění žádosti, ke stažení ZDE.
 

Stará verze

    Staré dotační programy najdete ZDE.
 

 
 

Program: BEZPEČNÁ SILNICE 2019

ID programu: FV02735

Popis:
Program Bezpečná silnice 2019 je zaměřen pro obce a města v Kraji Vysočina na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. V podprogramu A je možné získat podporu na vybudování nového nebo obnovu stávajícího osvětlení přechodů pro chodce. Podporovanými aktivitami podprogramu B je výstavba nebo modernizace zastávek veřejné linkové dopravy (nástupiště, přístřešek, čekárna).Alokace:1 200 000 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Žižka Radek, Bc. Řídká Ludmila
Přepodkládaný termín vyhlášení výzvy:29. 1. 2019
Přepodkládaný termín sběru žádostí:březen - duben 2019
 
Podprogramy:
Osvětlení přechodů pro chodce
Zastávky veřejné linkové dopravy
 
Typ žadatele: Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

verze 1.01