Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

   Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

602 Form Filler

    Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění žádosti, ke stažení ZDE.
 

Stará verze

    Staré dotační programy najdete ZDE.
 

 
 

Program: CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019

ID programu: FV02740

Popis:
Program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek a tím zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky - rozdělený do třech podprogramů: A) Zlepšení vybavenosti cyklotras podporou budování doprovodné infrastruktury a rozvoje služeb B) Zvýšení absorpční kapacity v oblasti výstavby cyklostezek podporou přípravy projektové dokumentace realizace cyklostezek a cyklotras C) Podpora údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby základní infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku



Alokace:11 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Stejskal Petr, Ing. Vondráková Zuzana
Přepodkládaný termín vyhlášení výzvy:29.1.2019
Přepodkládaný termín sběru žádostí:březen 2019
 
Podprogramy:
Doprovodná infrastruktura
Projektová dokumentace
Cyklotrasy a cyklostezky
 
Typ žadatele: Fyzická osoba - podnikající
Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba - svazek obcí
Právnická osoba - ostatní
Příspěvková organizace obce nebo státu
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu





verze 1.01