Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019

ID programu: FV02711

Popis:
V podprogramu A podpora výstavby nebo intenzifikace vodovodů včetně příslušných objektů pro veřejnou potřebu. V podprogramu B podpora výstavby nebo intenzifikace kanalizací nebo ČOV pro veřejnou potřebu. V podprogramu C podpora výstavby nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů.Alokace:70 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Zvolánek Radek, Ing. Drápela Martin
Termín pro podání žádosti:14.01.2019 - 04.02.2019
 
Typ žadatele: Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba - svazek obcí
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuPodprogram:Zásobování pitnou vodou
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
FV02711.0001Městys KameniceIntenzifikace úpravny vody a vodojemu Výhony, Kamenice3 405 9793 405 97900149/02/2019/ZK
FV02711.0002Obec BabiceRozšíření vodovodního řadu Babice - Bolíkovice5 435 094000149/02/2019/ZK
FV02711.0003Obec Dolní MěstoIntenzifikace vodojemu Dolní Město3 149 8503 149 85000149/02/2019/ZK
FV02711.0004Obec Horní RápoticePosílení vodních zdrojů Horní Rápotice - připojení vrtu HR199 37199 37100149/02/2019/ZK
FV02711.0005Obec LeskoviceVodovod Leskovice - výměna potrubí z azbestocementu2 281 9992 281 99900149/02/2019/ZK
FV02711.0006Obec MalčínZařízení ÚV pro obec Malčín266 442266 442250 6520149/02/2019/ZK
FV02711.0007Obec MysletínPropojení vodovodů v Mysletíně702 594702 594702 5940149/02/2019/ZK
FV02711.0008Obec VokovDoplnění stávající úpravny pitné vody136 026136 026136 0260149/02/2019/ZK
FV02711.0009Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.VDJ Dlužiny - úpravna vody192 952192 95200403/07/2019/RK

Podprogram:Odvádění a čištění odpadních vod
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
FV02711.0010Město PřibyslavKanalizace Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov6 000 0006 000 00000149/02/2019/ZK
FV02711.0011Městys Luka nad JihlavouLuka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace9 392 1709 392 17000149/02/2019/ZK
FV02711.0012Městys ŠtokyModernizace ČOV Štoky5 666 4155 666 41500149/02/2019/ZK
FV02711.0013Obec HerálecKanalizace a ČOV Herálec8 060 3546 314 48600149/02/2019/ZK
FV02711.0014Obec HeřmanovHeřmanov - kanalizace a ČOV813 600000149/02/2019/ZK
FV02711.0015Obec KoberoviceKoberovice – likvidace splaškových odpadních vod1 103 804000149/02/2019/ZK
FV02711.0016Obec KojčiceKanalizace a ČOV Kojčice4 733 5294 733 52900149/02/2019/ZK
FV02711.0017Obec KoutyKanalizace a ČOV Kouty2 800 0002 800 00000149/02/2019/ZK
FV02711.0018Obec ZhořSplašková kanalizace a ČOV Zhoř8 832 076000149/02/2019/ZK
FV02711.0019Svaz vodovodů a kanalizací ŽďárskoMěřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV7 900 0367 900 03600149/02/2019/ZK
FV02711.0020VODOVODY A KANALIZACEBřezník - kanalizace a ČOV4 460 5834 460 58300149/02/2019/ZK
FV02711.0021VODOVODY A KANALIZACEKlučov - kanalizace a ČOV2 014 817000149/02/2019/ZK
FV02711.0022VODOVODY A KANALIZACEPocoucov, Budíkovice - kanalizace6 063 8636 063 86300149/02/2019/ZK
FV02711.0023VODOVODY A KANALIZACEVícenice u Náměště nad Oslavou - kanalizace6 433 7056 433 70500149/02/2019/ZK

Podprogram:Ochrana před povodněmi nebo suchem
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení

verze 1.01