Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

Stará verze

  Staré dotační programy najdete ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020

ID programu: FV02770

Popis:
Program na podporu výstavby nebo intenzifikace vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů, výstavby nebo intenzifikace kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu, výstavby nebo intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového na ČOV, výstavby, obnovy nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci a akumulaci vody v krajiněAlokace:70 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Zvolánek Radek, Ing. Drápela Martin
Termín pro podání žádosti:13.01.2020 - 03.02.2020
 
Typ žadatele: Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba - svazek obcí
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuPodprogram:Zásobování pitnou vodou

Podprogram:Odvádění a čištění odpadních vod

Podprogram:Ochrana před povodněmi nebo suchem

verze 1.01