Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

Stará verze

  Staré dotační programy najdete ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020

ID programu: FV02778

Popis:
Účelem v rámci podprogramu Odpady je přispět k předcházení vzniku odpadů, správnému a efektivnímu třídění využitelných složek odpadu, využívání výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů a předcházení znečišťování veřejného prostranství odpadky z důvodu zachování čistého životního prostředí kraje. Účelem v rámci podprogramu Ekologická výchova je zvýšit environmentální povědomí i osobní zodpovědnosti obyvatel kraje za současný a budoucí stav ŽP.Alokace:2 500 000 Kč
Kontaktní osoby:, Ing. Navrátilová Eva
Termín pro podání žádosti:15.01.2020 - 15.02.2020
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Právnická osoba - svazek obcí
Příspěvková organizace kraje
Příspěvková organizace obce nebo státu
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuPodprogram:Odpady

Podprogram:Ekologická výchova

verze 1.01