Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění žádosti, ke stažení ZDE.
 

Stará verze

  Staré dotační programy najdete ZDE.
 

Techická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
 

 
 

Užitečné odkazy

  Grafické podklady FV ZDE.
 

 
 

Program: PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI

ID programu: PR02735

Popis:
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zlepšení a podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v Kraji Vysočina se zaměřením na rukodělnou a řemeslnou činnost, zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, podpora poskytování informací pro mládež, podpora výchovy dětí a mládeže k participaci, a to jako nástroj naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, které je strategickým dokumentem České Republiky pro realizaci státní politiky mládeže.Alokace:1 684 940 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Smetanová Karolina
Termín pro podání žádosti:20.05.2019 - 10.06.2019
 
Podprogramy:
D: Studentská participace
C: Informační centra pro mládež
B: Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží
A: Rukodělné a řemeslné aktivity
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Příspěvková organizace kraje
Příspěvková organizace obce nebo státu
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuverze 1.01