Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: PRAVIDLA RADY KRAJE VYSOČINA NA PODPORU MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN POTRAVIN NA VENKOVĚ

ID programu: PR02755

Popis:

Předmětem programu je finanční podpora provozních nákladů prodejny[1] vzniklých v roce 2023, která byla v průběhu roku 2023 otevřena minimálně 5 dní v týdnu[2] a celoročně zajišťovala minimálně prodej potravin (dále jen „maloobchodní prodejna“), a to v obci o velikosti[3]:

 • do 500 obyvatel (s výjimkou prodejen umístěných v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z programu Fondu Vysočiny „Venkovské služby 2023“ www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02872); maloobchodní prodejna v této velikostní kategorii může být podpořena v libovolné části obce za podmínky, že v dané části obce („mateřská část obce“ nebo místní část3) byla v roce 2023 a taktéž ke dni podání žádosti pouze jedinou maloobchodní prodejnou,
 • od 501 do 1000 obyvatel; maloobchodní prodejna v této velikostní kategorii může být podpořena v libovolné části obce za podmínky, že v dané části obce („mateřská část obce“ nebo místní část3) byla v roce 2023 a taktéž ke dni podání žádosti pouze jedinou maloobchodní prodejnou,
 • od 1001 do 3000 obyvatel za předpokladu, že byla maloobchodní prodejna umístěna v místní části do 1000 obyvatel[4] a byla v roce 2023 a taktéž ke dni podání žádosti pouze jedinou maloobchodní prodejnou v této části.

[1] Budova, ve které je prodejna umístěna, nemusí být ve vlastnictví žadatele.

[2] S výjimkou obcí do 350 obyvatel, kde mohla být prodejna otevřena minimálně 3 dny v týdnu.

[3] Velikost obce je posuzována dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2023.

[4] Za místní část se považuje samostatná část obce dle číselníku ČSÚ.

Alokace:3 800 000 Kč
Kontaktní osoby:Hrůza Luděk, Mgr. Vichr Dušan
Termín pro podání žádosti:18.03.2024 08:00:00 - 22.03.2024
 
Typ žadatele: Fyzická osoba - podnikající
Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
verze 1.01