Načíst data
 
Žádost o poskytnutí dotace v rámci Specifického cíle 1.2
Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech

2. Krok on-line žádosti


Pokyny pro další postup:
- v horní části obrazovky zvolte tlačítko „Načíst data“ a vyberte uložený soubor data.xml,
- v řádku „Žádost o dotaci“ stiskněte tlačítko „Vybrat soubor“ a vyberte a vložte pdf soubor s konvertovanou žádostí,
- v dalších řádcích vložte případné další konvertované soubory (souhlas spoluvlastníka, plná moc) pouze pokud je to relevantní,
- po zahájení příjmu žádostí stiskněte tlačítko „2. krok – odeslat ověřený formulář“.
 
Vložení žádosti o dotaci
 
Kód el. žádosti 
Jméno žadatele 
Příjmení žadatele 
Rodné číslo 
 
Žádost o dotaci (konvertovaný soubor v .pdf)– v případě nevložení konvertovaného dokumentu nebude Vaše žádost akceptována

Vložení příloh
(např. souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.)

1. Příloha
2. Příloha
3. Příloha
4. Příloha
5. Příloha
6. Příloha
7. Příloha
8. Příloha
9. Příloha
10. Příloha
 
 * V případě, že budete vkládat více příloh, zazipujte je do jednoho souboru (návod zde)