Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: STOMATOLOGICKÁ A PEDIATRICKÁ PÉČE 2023

ID programu: FV02894

Popis:

Cílem programu je zlepšení dostupnosti zubní a pediatrické péče obyvatelům Kraje Vysočina. Důvodem podpory je motivovat zubní lékaře a pediatry, aby v obcích, kde je nedostatečně pokryta kapacita a dostupnost stomatologické a pediatrické péče, mohli získat finanční podporu na zřízení stomatologické nebo pediatrické ordinace. Program by měl podpořit takové projekty obcí či sdružení obcí, jejichž cílem je získat nové nebo navazující poskytovatele zdravotních služeb.

Podpora pro zajištění pediatrické péče by se měla týkat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru pediatrie (praktického lékaře pro děti a dorost v případě zřízení nové ambulance nebo navazujícího poskytovatele zdravotních služeb po poskytovateli, který činnost ukončil.
Alokace:1 500 000 Kč
Kontaktní osoby:Bc. Talpa David
Přepodkládaný termín vyhlášení výzvy:březen 2023
Přepodkládaný termín sběru žádostí:duben - říjen 2023
 
Podprogramy:
Podprogram A: stomatologická péče
Podprogram B: pediatrická péče
 
Typ žadatele: Fyzická osoba - podnikající
Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba - svazek obcí
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

verze 1.01